Ειδική κατασκευή


Κουτί χάρτινο διαστάσεων 80cmΧ60cmΧ6 τύπου βιβλίο-κασετίνα επενδυμένο με χαρτιά άριστης ποιότητο σε πορτοκαλί και γκρι σκούροκαι εσωτερικά...
δύο θήκες για τοποθέτηση εγγράφων Α4 .
Η κατασκευή του κουτιού 
αφορούσε αρχιτεκτονικό γραφείο
για παρουσίαση μακετών και σχεδίων.