Κουτί βιβλίο 18Χ13Χ3

Ειδικό χαρτί και εκτύπωση logo